BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Koncepcja architektoniczna kompleksu handlowo-usługowego.

- Adaptacje projektów typowych
- Nadzory budowlane
- Kierowanie budową
- Ekspertyzy budowlane oraz opinie techniczne
- Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego obiektów
- Prowadzenie książek obiektów budowlanych
- Inwentaryzacje budowlane